Varför finns Webbplatsarkivet?

Stadsarkivet samlar sedan ett par år tillbaka in och arkiverar webbplatser från verksamheter i Stockholms stad. I takt med att verksamheter i allt större utsträckning kommunicerar information digitalt utgör webbplatserna en intressant källa för framtida forskning och ska bevaras. Den information som publiceras utgör ofta en samlad beskrivning av en myndighets verksamhet som ger en unik bild av hur man vid ett givet tillfälle valde att presentera sin verksamhet och vilka områden som var viktiga att lyfta fram just då. De kommentarer som besökare skriver speglar också tidsandan i samhället. 

Här hittar du webbplatser från kommunala bolag och stadens skolor men även exempelvis. kampanjwebbar eller temawebbar av olika slag från stadens förvaltningar. Idag finns drygt 200 webbplatser arkiverade, de flesta är från 2010 och framåt och vi fyller varje år på med nya webbar. Stockholms stads officiella webbplats stockholm.se hittar du av tekniska skäl inte här ännu men den finns arkiverad hos Stadsarkivet. 

Hur fungerar webbplatsarkivet?

När innehållet på en webbplats arkiveras är syftet i första hand att bevara en ögonblicksbild av hur mediet  har använts och vad som valts att lyfta fram. Ofta sker arkiveringen med hjälp av en webcrawler som är ett verktyg som samlar in och sparar ner en avbild av en webbplats. Interna länkar är klickbara i den nedladdade versionen och strukturen är densamma som på den aktiva webbplatsen. Innehållet i de externa länkarna brukar inte inkluderas i insamlingen och ingår därför inte per automatik i arkiveringen. Det betyder att innehållet i fristående databaser och register som är länkade till webbplatsen inte finns med i den arkiverade versionen. 

I Webbplatsarkivet kan du söka efter webbplatser som publicerats av någon förvaltning, bolag, skola eller stiftelse som hör till Stockholms stad. För att komma igång kan du klicka dig till sidan Sök webbplats. I sökfältet kan du söka efter arkiverade webbplatser. Om du vill avgränsa din sökning kan du göra det med hjälp av kategorierna som finns under sökfältet. Är du osäker på vad vad en webbplats hade för namn kan du söka på delar av namnet för att eventuellt få ett större sökresultat.


test


Spara en webbplats på din dator

I Webbplatsarkivet kan du titta på tidigare webbplatser direkt i webbläsaren. Om du vill ladda ner en tidigare webbplats är det möjligt på e-arkiv Stockholm. Där finns möjligheten att ladda ner en tidigare webbplats till din dator. Då laddar du ner en zip-fil med webbplatsens samlade innehåll i en mapp. För att kunna titta på innehållet krävs det sedan att du packar upp filerna för att öppna dem på din dator. Om du stöter på problem att öppna innehållet kan du pröva att använda en annan webbläsare. En rekommendation är Google Chrome.